วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วงจรชีวิตของนกแอ่น: วงจรชีวิตของนกแอ่นเริ่มต้นเมื่อนกแอ่นมีอายุครบ 8 เดือน เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ นกแอ่นตัวผู้จะเริ่มจีบนกแอ่นตัวเมียเพื่อจับคู่เป็นสามีภรรยา ส่งเสียง"จวี๊ดๆ จวี๊ดๆ"ทักทาย บินไล่ บินตาม หยอกเย้า หยอกล้อ จนนกแอ่นตัวเมียใจอ่อนยอมรับเป็นคู่รักแห่งท้องนภากว้าง เมื่อตกลงเป็นคู่ทุกข์คู่ยาก คู่นกใหม่จะเริ่มค้นหาที่ทำรังที่ถาวร ที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกน้อย ถ้าบ้านเดิมเงื่อนไขทุกอย่างสมบูรณ์และยังมีพื้นที่ว่างอีกมาก คู่นกใหม่ก็จะหาที่ทำรังในบ้านเดิม แต่ถ้าบ้านเดิมพื้นที่เต็ม นี่คือโอกาสของท่านที่จะได้คู่นกใหม่เช่นนี้ ระยะเวลาในการทำรังและวางไข่: คู่นกใหม่จะใช้เวลาในตอนกลางคืนประมาณ 30 - 40 วัน ในการทำรัง ส่วนใหญ่จะประมาณ 40 วัน เพราะเป็นรังแรกยังไม่มีความชำนาญมากนัก หลังจากทำรังเสร็จแล้วประมาณ 7 - 10 วัน จะวางไข่ฟองแรก อีกประมาณ 2 - 3 วัน จะวางไข่ฟองที่สอง (มีท่านผู้อ่านหลายท่านสนใจถามมาว่า นกแอ่นผสมพันธุ์กันบนท้องฟ้าจริงหรือ ผมว่าจะตอบไปว่าจริงก็กลัวว่าจะผิด จะตอบว่าไม่จริงก็กลัวว่าจะถูก เพราะจากแหล่งอ้างอิงต่างๆให้ไว้ไม่เหมือนกัน บ้างก็บอกว่าผสมพันธุ์กันบนท้องฟ้าจริง บ้างก็บอกว่าหลังจากทำรังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวเมียจะขึ้นนั่งบนรังแล้วตัวผู้จะขึ้นนั่งทับตัวเมีย หัวต่อหัวคลุกเคล้ากัน ปีกต่อปีกกางประกบกัน อุ้ย! บรรยายไม่ได้นะ นี่มันเร็ต x ชัดๆเลย)ระยะเวลาที่กกและฟักไข่: คู่นกใช้เวลากกและฟักไข่ประมาณ 26 - 28 วัน ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกัน เมื่อลูกนกออกจากไข่ ลำตัวจะมีสีแดงเรื่อๆ ไม่มีขน ดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิท คู่นกจะแบ่งหน้าที่ในการออกหาอาหารกลับมาป้อนให้ลูกน้อย วันละ 2 เวลา ระยะเวลาตั้งแต่ออกจากไข่จนบินได้: คู่นกจะออกหาอาหารมาป้อนลูกนกตลอดระยะเวลาประมาณ 49 - 52 วัน จนลูกนกขนเต็มตัว ช่วงนี้ลูกนกจะหัดบินอยู่ภายในบ้าน ระยะที่ยังเป็นลูกนกใหม่: หลังจากที่หัดบินอยู่ภายในบ้านจนชำนาญ คล่องแคล่ว ลูกนกใหม่ก็ได้เวลาบินสู่โลกภายนอก บินตามไปกับฝูงพ่อแม่นกและลูกนกตัวอื่นๆที่เกิดพร้อมๆกัน ดำเนินชีวิตเช่นนี้วันแล้ววันเล่าจนครบอายุ 8 เดือน เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ ส่วนพ่อแม่นก หลังจากที่ลูกนกบินได้แล้วก็หมดภาระในรอบนั้น ผ่านไปอีกระยะหนึ่งก็จะถึงเวลาผสมพันธุ์เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ต่อๆไป เฉลี่ยใน 1 ปี ผสมพันธุ์ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 120 วัน (4 เดือน) ดังนั้นบ้านนกแอ่นที่ประสบความสำเร็จจึงมีประชากรนกแอ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางสาวดวงดาว  จาทุนิล
2.นางสาวลลิตา      ปาลาทา
3. นายวัชรินทร์      อุปมา
4. นางสาววัลภา    เขาทอง